За нас

ЕТЕРА ГРУП ЕООД

Фирма, която се занимава с цялостно изпълнение на топлоизолационни системи, машинни гипсови мазилки, вароциментови мазилки, машинни подови замазки, ремонт и изграждане на покривни конструкции, сухо строителство и др. Фирмата е вписана в ЦПРС към КСБ с право на строежи от първа и четвърта група трета категория и пета група. Във фирмата е внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
“Етера Груп” ЕООД е бързо развиваща се фирма специализирана в областта на строително довършителните дейности. На база на дългогодишният опит натрупан от мениджърския екип и материалната база, с която фирмата разполага, ние можем да реализираме всеки един проект в сферата на строително довършителните работи, съобразено с изискванията и желанията на нашите клиенти и партньори. Екипът ни се състои от строителни специалисти, профилирани в различните дейности, които фирмата извършва ( особено в областта на машинните вароциментови и гипсови мазилки,, подови замазки и топлоизолационни системи). Реализираните ни проекти ни утвърдиха като лоялен и надежден партньор. Нашата мисия е пълното и качествено изпълнение на възложените ни обекти и постигане на качествен продукт на разумна цена.

Част от нашите възложители:
„Телекомплект АД; „Инфра Роудс“ ЕООД; „ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ“ АД; „Марибор Строй“ ЕООД; „STRABAG“ EAD; „Топ Консултанти“ ЕООД; „К енд К Билд“ ЕООД; „Стройсистем К“ ЕООД; „Зигурат’ ЕООД; „Комфорт“ ООД; „Пезевенк Проджект“ ЕООД; „Ино трейд“ ЕООД; „ТОБО БИЛД“ ЕООД; „София Проджект“ ООД; „ТУРНА 91“ ООД; „МЦГ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; „СТАТИКО“ ЕООД; „ИНЕРПОЛИС“ ЕООД; „ЕМ ЕС ДЖИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД; „ПЕТРОТЕРМ“ ЕООД И ДР.

Сертификати

Референции