Панелен Блок, гр. Своге

Възложител: Община Своге, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Изпълнение на инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на [...]

Панелен блок, гр Самоков

Възложител: Община Самоков, по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски [...]