Възложител: „Ел Инста“ ЕООД

Обект: 77 ОДЗ „Ханс Кристиан Андерсен“, кв. Дружба 2, гр. София

Изграждане на двуетажна сграда /разширение/ на 77 ОДЗ „Ханс Кристиан Андерсен“ с две яслени групи и една градинска, кв. Дружба 2, гр. София

По Договор за СМР от 19.01.2015г.