Възложител: Община Самоков, по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков.

Договор за инженеринг от 30.09.2016г.

гр. Самоков, кв. Самоково, блок № 8