Възложител: „ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Обект: „Общежитие с подземни гаражи, кв. 173, м. Студентски град, гр. София“

Доставка и полагане на машинна гипсова и варициментова мазилка и вътрешна, машинна изравнителна, циментова замазка по Договор от 07.11.2019г.