Възложител: „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД

Обект: Жилищни сгради 5 и 6, м. Връбница – II част, гр. София

Доставка и полагане на машинни мазилки по Договор от 11.02.2019г.