Възложител: „ДИВЕЛЪПЪР“ ЕООД

Обект: “ Жилищна сграда с подземни гаражи в р-н Възраждане, гр. София“

Доставка и полагане на вътрешна, машинна гипсова и вароциментова мазилка по стени и тавани по Договор за СМР от 17.06.2020г.