Възложител: „МЕГАТУРС-1“ ЕООД

Обект: „Жилищна сграда с подземен паркинг в м. Зона В-17, р-н Сердика, гр. София“

Доставка и полагане на гипсова и вароциментова машинна мазилка и изравнителна циментова замазка съгласно Договор от 04.03.2020г.