Възложител: „Профидел Инвестмънт“ ЕООД

Обект: Жилищна сграда – къща за гости, с. Алино

Доставка и машинно полагане на гипсова мазилка и замазка по Договор от 06.03.2018г.