Възложител: „ТОБО-МЛАДОСТ“ ООД

Обект: Жилищен блок в кв. Младост 1А, гр. София

Доставка о полагане на машинни мазилки и замазки по Договор от 02.03.2016г.