Възложител: „КОНКУРЕНТ СТРОЙ 3′ ЕООД

Обект: „Две жилищни сгради, блок А и блок Б, с подземни гаражи във м . Витоша – ВЕЦ  Симеоново, гр. София“

Доставка и полагане на гипсова и вароциментова машинна мазилка и вътрешна изравнителна циментова замазка, съгласно Договор от 02.03.2020г.