Възложител: Община Своге, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изпълнение на инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Своге“ по обособени позиции: „Обособена позиция № 3 Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. Дренов, бул. Дунав, бл. № 12, 14, 14А

Договор за инженеринг от 12.08.2016г.