Възложите: „Колос-ИВ“ ООД

Обект: Административна сграда „ЕНЕРГОПРОЕКТ“, гр. София

Доставка и полагане на машинна замазка по Договор за СМР от 07.05.2019г.